Elektroniikkasuunnittelu

Piirilevyt, anturoinnit, tiedonsiirto, RF/RFID, antennit, myös hankalat analogielektroniikan tapaukset.

Hallitsemme analogielektroniikan suunnittelun audio- ja mittaussovelluksista suurtaajuustekniikkaan. Näiden yhdistely on usein tarpeen erikoisemmissa mittaus- ja anturointisovelluksissa, joissa mittaustavat eivät aina ole kaikkein tavanomaisimpia.

Yhtenä vahvuutenamme on RF- ja RFID -tekniikan osaaminen, tarvittaessa transistori- ja bittitasolle asti. Olemme esimerkiksi suunnitelleet RF-tehovahvistimia, suojauskytkentöjä ja antennikytkimiä sekä lukuisia asiakaskohtaisia antenneja tiedonsiirto- ja RFID-käyttöön kaikille taajuusalueille.

Piirilevynsuunnitteluun käytämme Mentor Pads -ohjelmistoa, jossa on kattavat automaattitoiminnot ja verifiointimahdollisuudet. Pystymme suoraan generoimaan omassa valmistuksessa tarvittavat dokumentit ja osalistat juuri oikeassa muodossa.

Joitakin tyypillisiä esimerkkejä suunnittelutöistämme:

• Anturointisovellukset (optiset, induktiiviset, kapasitiiviset, etäisyys, voima, lämpötila)
• Audio (välitys, prosessointi, mittaus)
• EMC-asiat, ylijännitesuojaukset
• Vähävirtaiset paristokäyttöiset laitteet
• RF-sovellukset
• Antennit: viestintä ja RFID-sovelluksiin, HF, UHF, lähi- ja kaukokenttään
• Tuotteiden ylläpito ja modernisointi

Takaisin alkuun

Ohjelmistosuunnittelu

Sulautettujen järjestelmien mikrokontrollerisovellukset, RTOS- ja Linux-sovellukset, käyttöliittymät

Sulautetut ohjelmistot ovat keskeinen osa lähes kaikkia suunnittelemiamme tuotteita. Olemme tehneet ohjelmistokehitystä monelle yleisesti käytetylle ja eksoottisemmallekin alustalle. Käytettävissämme on oma ohjelmistoalusta, jota olemme hyödyntäneet suurimmassa osassa viime aikoina suunnittelemistamme tuotteista. Alustaan sisältyy kompakti RTOS-kerneli ja ajurit yleisimmille oheislaitteille. Olemme rakentaneet suoraan alustaan tehokkaat virranhallintaominaisuudet, joten se soveltuu myös paristo- ja akkukäyttöisiin sovelluksiin.

Suuremmat ohjelmistokokonaisuudet, joissa mikrokontrollerin käyttäminen ei enää ole tarkoituksenmukaista, teemme Linux- alustoille. Tällaisia ovat tyypillisesti laitteet, jotka sisältävät graafisen käyttöliittymän tai ethernet-liitäntöjä. Linuxia käytämme muutenkin laajasti toiminnassamme servereistä toimistokäyttöön, mittausten automatisointiin ja testilaitteiden ohjaukseen.

Joitakin tyypillisiä esimerkkejä suunnittelutöistämme:
• Datansiirto (liitännät, protokollat, yhteensopivuusasiat)
• Mittaustiedon käsittely ja suodatus
• Käyttöliittymät, verkkosovellukset, tietokannat

Takaisin alkuun

Mekaniikkasuunnittelu

3D-mallinnus, ohutlevyosat, koneistetut ja ruiskuvalettavat osat, laiteräkit ja muut isommat kokonaisuudet.

Mekaniikkasuunnitteluun käytössämme on SolidWorks -ohjelmisto, jolla suuremmatkin laitekokoonpanot ovat helposti hahmotettavissa, ja selkeät valmistuskuvat ja muut dokumentit syntyvät suoraviivaisesti. Tunnemme hyvin yleisimmät valmistusmenetelmät rajoituksineen, ja otamme tuotteiden valmistettavuuden huomioon alusta alkaen. Ideoinnin apuna ja suunnitelmien visualisoinnissa käytämme tarvittaessa pikamallitekniikkaa.

Jos laitteen sisäinen tilankäyttö pitää suunnitella tarkasti, pystymme yhdistämään piirilevystä saatavan 3D-mallin muun mekaniikan suunnitteluun ja huomioimaan tilavaraukset komponenttikohtaisesti.

Käytössämme on myös optinen mittapöytä, jolla voimme esimerkiksi tarkistaa mitat asiakkaan antamista kappaleista dokumenttien päivitysten yhteydessä.

Takaisin alkuun

Elektroniikan valmistus

Valmistamme elektroniikkatuotteita niin oman suunnittelun kuin asiakkaan dokumenttien pohjalta.
Tutustu tarkemmin: http://www.pintaliitos.fi/

Valmistuspalveluihimme kuuluu mm.:

• Piirilevyjen ladonta pintaliitostekniikkaa ja reflow-juotosta käyttäen.
• Käsinladonta ja tarvittaessa aaltojuotos
• Laitteiden kokoonpano, sisältäen ohjelmoinnit ja automaattitestaukset

Tarvittaviin materiaalihankintoihin meillä on vakiintunut toimittajaverkosto, jonka kautta pystymme tehokkaasti hankkimaan elektroniikan komponentit, mekaaniset osat, piirilevyt ja erilaiset apumateriaalit, tai mitä sitten ikinä tarvitaankaan. Käytämme vain luotettavaksi havaittuja toimittajia, ja ostamme vain komponenttivalmistajien virallisten jakelijoiden kautta. Kaikki valmistusprosessimme ovat luonnollisesti lyijyttömiä.

Tyypilliset kerralla tehtävät tai kuukausittaiset sarjakoot ovat pintaliitosladonnassa noin 2-2000 kpl ja monimutkaisemmissa laitekokoonpanoissa 1-200 kpl, mediaanin ollessa 20-50 kpl luokkaa.

Moni nykypäivän kotelotyypeistä on hankala tai mahdoton juottaa käsin. Tällöin jo yksittäiset protot kannattaa valmistaa koneellisesti. Omasta tuotannosta saatava välitön palaute auttaa meitä jo alunperin suunnittelemaan piirilevyjä, jotka on helppo ja tehokas valmistaa.

Lopputuotteet ovat useimmiten erilaisia ammattielektroniikan tuotteita esimerkiksi kaupan, teollisuuden ja lääketieteen aloille.

Takaisin alkuun

Laitekokoonpanot

Pystymme toimittamaan kaikki suunnittelemamme tuotteet asiakkaalle valmiiksi koottuina ja testattuina. Sähköiset osat valmistamme itse, mekaanisten osien hankkimiseen meillä on vakiintunut alihankintaverkosto.

Suunnittelemme ja valmistamme elektroniikan tuotannossa tarvittavat testerit ja jigit. Nämä voivat olla yksinkertaisimmillaan käsin tehtäviä kokoamisvaiheita nopeuttavia jigejä tai testipisteisiin kytkeytyviä liitinadaptereita ja neulapetejä

Teemme myös kokonaisia testausjärjestelmiä, jotka sisältävät tarvittavat mittalaitteet, ohjausohjelmistot ja tuotekohtaiset jigit. Vaativampiin testeihin tarvittavat jiginsisäiset mittauskytkennät ja analysointiohjelmistot suunnittelemme asiakkaan tarpeen mukaan.

Takaisin alkuun

Mittauspalvelut

Tavanomaiset sähköiset suureet, RF-mittaukset, lämpötestit, mekaaniset mittaukset

Joitakin esimerkkejä käytössämme olevasta kalustosta ja mittausmahdollisuuksista:

• Jännitemittaukset 100 nV .. 20 kV
• Oskilloskooppimittaukset 1 GHz kaistanleveydellä ja 0,4 pF kuormakapasitanssilla
• Galvaanisesti erotetut ja suurjännitteiset oskilloskooppimittaukset
• RF-mittaukset - signaaligeneraattoreita, spektrianalysaattoreita, piirianalysaattoreita jne. löytyy
• Lämpötestit -40..+130 °C, laitteille ja yksittäisille komponenteille
• Ympäristömittaukset, äänen voimakkuus, ilman virtausnopeus kuumalanka-anemometrillä, jne.
• Antennit rajoitetusti
• Tiedonsiirtolaitteiden RF-suorituskyky ja verkkosimulointi
• Piirilevyjen mittatarkkuus, ladonnan ja juotospastan painon kohdistustarkkuus

Takaisin alkuun

Versapick varasto- ja keräilyjärjestelmät

Versapick varasto- ja keräilyjärjestelmä on valo-ohjattu järjestelmä, joka ohjaa käyttäjää keräilemään oikeat tuotteet selkeän valo-opasteen avulla.
Tutustu tarkemmin: http://www.versapick.com/

Järjestelmä on muokattavissa niin mekaanisesti kuin toiminnallisestikin asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Siten järjestelmää voidaan käyttää monenlaisissa teollisuusympäristöissä. Varastoitavien tuotteiden määrän kasvaessa myös varastojärjestelmä on laajennettavissa uusilla yksiköillä.

Lataa esitteet kelahyllystä ja FIFO-hyllystä sekä katso esittelyvideo

Takaisin alkuun